Informacje Parafialne
 
Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki
powrót
 

18.10.2020 r. - 8.11.2020 r.  13/2020 (448)

 
Misje Parafialne 21.11. - 29.11.2020

Modlitwa misyjna

Boże, nasz Ojcze, który dałeś nam swego Syna, aby przez śmierć na krzyżu i Swe Zmartwychwstanie przyniósł nam nowe życie. Prosimy Cię, niech czas nadchodzących Misji Świętych stanie się czasem odnowy życia wiary i miłości w naszej Parafii.

            Jezu, nasz Panie, który pukasz do drzwi każdego ludzkiego serca, zamieszkaj na nowo w sercach wszystkich Parafian.

            Duchu Święty Boże, oświecaj swym światłem Ojca Misjonarza i nas samych, byśmy wsłuchani w Boże Słowo i oczyszczeni w Sakramencie Pokuty na nowo zobaczyli cel naszego życia, którym jesteś Ty sam – Bóg w Trójcy Jedyny.

            Maryjo, Matko nasza Szkaplerzna i św. Stanisławie, święci Franciszku i św. Janie Pawle II proście wraz z nami o owocne przeżycie Misji Świętych i otwarcie serc wszystkich Parafian na łaskę Chrystusa, który jest Miłością. Niech Jego Miłość nada nowy „smak życia” całej naszej Wspólnocie parafialnej. Amen.

 
Najserdeczniejsze życzenia dla naszych Jubilatów
 

ks. Proboszcza
dr hab. Krystiana Ziaja
 ok. urodzin

Danuty Zmarzły
z ok. 70-tych urodzin

Gerarda Nieświec
z ok. 80-tych urodzin

Gabrieli Styrnol
z ok. 50-tych urodzin

Leszka Banasiewicza
z ok. 70-tych urodzin

Moniki Chudala
z ok. 18-tych urodzin

rocznego dziecka
Emilii Chudala
oraz za najbliższych

Jana Krawczyk
z ok. 70-tych urodzin

Elżbiety i Hermana Surauf
 ok. 50-tej r. ślubu


 
 
 

NIEDZIELA  18.10.2020r. XXIX Niedziela Zwykła  Dzień Misyjny

7.30

 

F  9.00

Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Dominika Kubis, jego rodziców, rodzeństwo i chrzestnych

10.30

I Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha św. w int. Moniki Chudala z ok. 18-tych urodzin oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie

II Za ++ rodziców Jadwigę, Wilhelma Lebek, oraz za ++ z pokrew. Lebek, Przybyła, Krawiec

11.45

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. rodziców od nowożeńców Patrycji i Tomasza

j.n.14.00

Msza św. w int. żyjących i zmarłych członków DFK z ok. 30-lecia istnienia (po Mszy Koncert Dziękczynny z okazji 30-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim)

Poniedziałek 19.10.2020r. św. Pawła od Krzyża

17.30

Nabożeństwo różańcowe

Msza św. Za + Gerharda Wieszolek w 30-ty dzień po śmierci

Wtorek  20.10.2020r. św. Jana Kantego

17.30

Nabożeństwo różańcowe; Msza Św. Za ++ rodziców Gertrudę, Stanisława Kochanek, Huberta, Piotra, Franciszkę Przybyla, ++ rodzeństwo Kochanek-Przybyla

  F 17.00

Za + męża Józefa Czech, ++ rodziców Czech-Przybyła, ++ rodzeństwo z obu stron

Środa 21.10.2020r.

17.30

Nabożeństwo różańcowe (za + Huberta Sadło)

Msza św.: I Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o szczęśliwą wieczność dla zmarłego męża, ojca, teścia i dziadka Józefa Weinzettel oraz za d. w czyśćcu cierpiące

II Za ++ rodziców Józefa, Gertrudę Pampuch, Karola, Gertrudę Nowotny, brata Manfreda, szwagra, siostrzeńca, bratową Iwonę, dziadków i pokrew z obu stron, d. w czyśćcu cierpiące

Czwartek 22.10.2020r. św. Jana Pawła II

16.30

Okazja do spowiedzi  (Modlitwa  Różańcowa po Mszy za + Huberta Sadło)

17.00

Do Op. Bożej, MBNP do dary Ducha św. dla Kamili i Ani oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Matuszek

Piątek 23.10.2020r

    11. 00    Pogrzeb + Huberta Sadło

     17.30

Nabożeństwo różańcowe; Msza Św.: I Za ++ Stefana Lazik, Gintera, Różę Szolc, Wolfganga Weise, dziadków z czterech stron i d. w czyśćcu cierpiące

II Za ++ Zuzannę, Teodora, Bernarda, Marię, Stefana Wróbel, Konrada, Gertrudę Anioł, siostry Anielę, Hildegardę, szwagrów Pawła, Rudolfa i za ++ z pokrew.

Sobota 24.10.2020r.

7.30

 Za ++ Helenę Chudala, jej dwóch mężów, + Jerzego Margos i d. w czyśćcu cierpiące

11.30

Ślub: Nikola Kaleta – Adrian Sładek

14.00

Do Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Emilii Chudala oraz za najbliższych

16.30

Okazja do spowiedzi Nabożeństwo różańcowe

17.00

Msza św. niedzielna

 Za ++ rodziców Szymona, Klarę Piechota, Konrada, Gertrudę Walecko, rodzeństwo, dziadków

 i za ++ z pokrew.

NIEDZIELA 25.10.2020r. XXX Niedziela Zwykła

7.30

Za ++ ciotkę Martę Broy, Jakuba, Martę Izydora, Stefii, Maxa Falk

j.n.9.00

Za + męża Pawła Styra,++ rodziców z obu stron, rodzeństwo i pokrewieństwo

F  9.00

I Za ++ rodziców Hildegardę, Ernesta Styrnol, dziadków Sadlo, Styrnol, Steinhof, Cebula

II Za + Elżbietę Janetzko w 30-ty dzień po śmierci

10.30

I Za ++ rodziców Józefa, Marię Wolny, Gertrudę, Franciszka Furgol, siostrę Marię, szwagra Gerarda, ciotkę Gertrudę, szwagierkę Brygidę oraz za ++ z pokrew.

II Do Op. Bożej, MB Szkapl. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o  zdrowie i bł. Boże w int. Jana Krawczyk z ok. 70-tych urodzin

 

14.00

Nabożeństwo różańcowe

 Poniedziałek 26.10.2020r.

17.30

Nabożeństwo różańcowe

Msza św. za ++ Pawła, Teresę Gambiec, ojca Ryszarda, Małgorzatę, Reginę, Józefa Kania, szwagra Alfreda, pokrew. z obu stron i d. w czyśćcu cierpiące

Wtorek 27.10.2020r.

      11.00          

Do Op. Bożej, św. Rodziny dziękczynno-błagalna w int. Elżbiety i Hermana Surauf z ok. 50-tej r. ślubu oraz o opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach dzieci

     17.30

Nabożeństwo różańcowe

Msza św. Za ++ Reinharda Czech, synów Rafała i Sebastiana, ++ rodziców i pokrew

  F 17.00        

Za ++ rodziców Annę, Eryka Kornek, ojca Antoniego Wanek, ojca Herberta Ratuszny, siostrę Edytę, szwagra Zdzisława, dziadków z wszystkich stron oraz d. w czyśćcu cierpiące

Środa   28.10.2020r św. Apostołów Szymona i Judy  Tadeusza

17.30

Nabożeństwo różańcowe; Msza Św.: Za ++ Gerharda, Agnieszkę, Nikodema Weinzettel, Annę, Helmuta, Waldemara Niestrój, Józefa, Jana Weinzettel, Marię Sygulla

Czwartek 29.10.2020r.

16.30

Okazja do spowiedzi Nabożeństwo różańcowe (o 16.45)

17.00

Za ++ męża i ojca Gerharda Weidler, rodziców, dziadków, ++ z pokrew. Weidler, Roskosch, Dlugosch, Gbur, Kasperek oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie

Piątek 30.10.2020r.

 17.30

Nabożeństwo różańcowe; Msza św. Za ++ Rafała, Sebastiana Czech, ojca Reinharda, dziadków i pokrew.

Sobota 31.10.2020r.

      7.30

Za ++ matkę Marię Sygulla,  rodziców Angelę, Augustyna Czech, szwagra Huberta i d. w czyśćcu cierpiące

    16.30

Okazja do spowiedzi; Nabożeństwo różańcowe

     17.00

Msza św. niedzielna

Za ++ ojca Franciszka Leja, matkę Hildegardę, pokrew. i d. w czyśćcu cierpiące

Niedziela 1.11.2020r. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7.30

I Za + syna Artura Liguda w 3 r.śm.

 

II Za ++ męża Gerarda Dobis, syna Norberta i matkę Agnieszkę

F 9.00

I Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej o zdrowie i bł. Boże w int, ks. Proboszcza z ok. urodzin

 

II Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o  zdrowie i bł. Boże w int.

Danuty Zmarzły z ok. 70-tych urodzin

10.30

Za + męża i ojca Franciszka Baron w r. śm. oraz za ++ z pokrew.

  14.00        

Nabożeństwo i procesja na cmentarz

G  16.00

Modlitwa różańcowa za zmarłych na cmentarzu w Górkach

Poniedziałek 2.11.2020r. Wszystkich Wiernych Zmarłych   DZIEŃ ZADUSZNY

7.30

Za wszystkich zmarłych zalecanych  ( 7.00 Różaniec za zmarłych zalecanych w wypominkach)

8.30

Za wszystkich zmarłych zalecanych 

G  16.30

Za wszystkich zmarłych zalecanych (Msza św. na cmentarzu)

F  17.00

Za wszystkich zmarłych zalecanych

17.30

Msza św. za wszystkich zmarłych zalecanych  oraz w int. Ojca św.

Wtorek   3.11.2020r.

7.00

Za ++ Huberta, Piotra, Franciszkę Przybyla, Stanisława, Gertrudę Kochanek, ++ rodzeństwo Przybyla-Kochanek (6.30 Różaniec za zmarłych zalecanych w wypominkach)

F 17.00

Za ++ córkę Weronikę, rodziców Wieszala, Kaleta, 4 braci, bratową, siostrzeńca Krzysztofa Wolny

(16.30  Różaniec za zmarłych zalecanych w wypominkach)

Środa   4.11.2020r. św. Karola Boromeusza

7.00

Za ++ Gerharda, Agnieszkę, Nikodema Weinzettel, Annę, Helmuta, Waldemara Niestrój, Marię, Józefa, Antoniego Damboń (6.30 Różaniec za zmarłych zalecanych w wypominkach)

 

Czwartek 5.11. 2020r pierwszy czwartek miesiąca

15.00

Ślub: Maciej Kaczor – Magdalena Płatek

16.30

 Różaniec za zmarłych zalecanych w wypominkach

17.00

Do Op. Bożej, MB Szkapl. o zdrowie i bł. Boże w int, ks. Proboszcza z ok. urodzin od Parafian

 Piątek 6.11.2020r pierwszy piątek miesiąca          odwiedziny chorych

     7.00        

Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w int. jego czcicieli i grup modlitewnych naszej parafii

F 17.00

Za + Krystynę Kiełbasa w 3 r.śm.

   17.30

Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Monikę, Pawła Buhl, braci Konrada, Antoniego, dziadków Buhl-Kornek, d. w czyśćcu cierpiące o ich zbawienie

Sobota 7.11.2020r. pierwsza sobota miesiąca

7.30

Do Op. Bożej, MB Szkapl. dziękczynno –błagalna w int. Gerarda Nieświec z ok. 80-tych urodzin, za jego

+ żonę Gerdę z ok. jej 80-tych urodzin oraz 59-tej r. ślubu

15.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno –błagalna w int. Gabrieli Styrnol z ok. 50-tych urodzin oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie

16.30

Okazja do spowiedzi

     17.00

Msza św. niedzielna

I Za ++ Pawła Wurst, Franciszkę, Marię, Teklę, Piotra, Huberta, Pawła Przybyla, Annę, Józefa Mros,

4 szwagierki i za ++ z pokrew.

II Za ++ męża i ojca Jana Weinzettel, rodziców Jadwigę, Stanisława, Martę, Franciszka Cieślik, Gertrud Nicze, siostry, szwagrów, bratową, d. w czyśćcu cierpiące o radość życia wiecznego dla nich

NIEDZIELA 8.11.2020r. XXXII Niedziela Zwykła

7.30

Za + męża, ojca i dziadka Józefa Margos, ++ z pokrew. z obu stron

j.n. 9.00

I Za ++ Monikę, Annę, Wincentego Nitsche, Łucję, Rudolfa Żymła, za zmarłe rodzeństwo oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie

II Za ++ męża i ojca Herberta Blach, syna Norberta, rodziców, rodzeństwo z obu stron, zięcia Helmuta Hergesell, Gertrudę Graf, pokrew. i d. w czyśćcu cierpiące

F  9.00

Za ++ rodziców Klarę, Andrzeja Kasperek, Hildegardę, Józefa Komor, ++ z pokrew.

10.30

I Do Op. Bożej, MB Szkapl. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą op. Bożą, zdrowie i bł. Boże w rodzinie Kurpierz

II Do Op. Bożej, MBNP w int. Leszka Banasiewicza z ok. 70-tych urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie dla całej rodziny

14.00

Nabożeństwo różańcowe w int. zmarłych zalecanych w wypominkach

 

 

Odpusty za zmarłych:

Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę  w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa                i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada), mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga  i dowolna modlitwa  w intencjach Ojca Świętego; być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć   Komunię świętą.

Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i pomodlą się za zmarłych mogą uzyskać odpust zupełny, który można za nich ofiarować. Natomiast w pozostałe dni roku modląc się na cmentarzu w intencji zmarłych możemy uzyskać odpust cząstkowy

 

„Świętą i zbawienną jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechu uwolnieni”  2Mach 12,46

 
 
 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403    

informacje o nasze   parafii:   www.chrzaszczyce.pl    www.folwark.de                                                                                                                                                                                                                                                                 

Konto parafialneBANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 
powrót
Odwiedzin ogółem: 001189 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1