powrót

Taki jest człowiek, taki jest każdy z nas,
że bardzo chce się usprawiedliwić. My wszyscy chcielibyśmy być sprawiedliwymi w oczach własnych, w oczach bliźnich i Boga. A z drugiej strony przecież wiemy, że żyjemy w świecie grzechu. Nasza ludzka rzeczywistość jest bardzo bolesna, bo przeniknięta grzechem.

 

Wielki Post ma być czasem nawrócenia. Ale żeby to nawrócenie mogło nastąpić, muszę stanąć przed Bogiem
i powiedzieć: 

Boże, zgrzeszyłem.

Ja jestem grzeszny i proszę Cię, o miłosierdzie dla mnie
 

Plan Adoracji    Poniedziałek

 ( 8 marca)

 

  730       adoracja wspólna

  800      Złotniki

  900       pracujący na II zmianę

1000     Górki

1100     Folwark

1200     III Zakon i Czciciele Najśw. Serca P Jezusa

1300     Chrząszczyce

1400     członkowie Żywego Różańca

1500     DFK

1530        adoracja w ciszy

1630     dzieci i młodzież

17.00 Zakończenie adoracji

Serdeczne Życzenia dla naszych Jubilatów
 Pauliny Kubis
 ok. urodzin, jej brata

Leny i Jakuba Sośnik
z ok. urodzin

Dorothei
z ok. urodzin,

Justyny Lazik
z ok. urodzin

Pawła Folwarku
z okazji urodzin

Andrzeja Liguda
z ok. 50-tych urodzin

Józefa Schwalbe
z ok.
90-tych urodzin

Agaty Dudek
z okazji 7 urodzin,

Łukasza Steinhof
z ok. 18-tych urodzin
 
 

NIEDZIELA  21.02.2021r. I Niedziela Wielkiego Postu; kolekta na potrzeby naszego kościoła

7:30

Za ++ siostrę Katarzynę, ojca Henryka Długosz, dziadków Annę, Wilhelma Kiwus, Franciszka, Gertrudę Długosz

F  9:00

Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. Pauliny Kubis z ok. urodzin, jej brata oraz o zdrowie i bł. Boże
w rodzinie

j.n.9:00

Za + ciotkę Monikę Popiołek, jej rodziców i za ++ z pokrewieństwa

10:30

I Za + męża i ojca Eryka Niestrój, ++ rodziców Niestrój-Wloczyk, braci, siostry oraz za + Marię Halama
i d. w czyśćcu cierpiące

 

II Za ++ Jadwigę Malik I-sza rocz. śm., za jej rodziców Katarzynę Pawła, rodzeństwo Marię, Gertrudę, Helenę, Pawła i siostrzenicę Agnieszkę Malik

           14:00

Msza święta; Gorzkie Żale

Poniedziałek 22.02.2021r.  Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła

7:00

 

Wtorek 23.02.2021r.

            7:00

 

      F  17:00                          

Za ++ rodziców Tatura, Starczyk oraz za ++ braci Marka i Stanisława

Środa 24.02.2021r. 

17:00

Za ++ Bronisławę, Piotra Golec, ojca Eryka, ++ z rodzin Kania, Golec, Pinisch, Wahl,  d. w cz. cierpiące

Czwartek 25.02.2021r.

16:30

Okazja do spowiedzi

17:00

Za ++ Annę Czech w r. śm., męża Józefa, ++ rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo Czech-Pampuch

Piątek 26.02.2021r.

            7:00

Za ++ rodziców Gertrudę, Jana Kurpierz, Stefanię, Józefa Sowada, siostrę Gertrudę, braci Józefa, Rudolfa, Jerzego Chudala oraz za ++ z pokrew.

         17:30     

Droga Krzyżowa

Sobota 27.02.2021r.

 7:30

Za żyjących i zmarłych członków Róż Żywego Różańca

16:30

Okazja do spowiedzi

17:00

Msza św. niedzielna

 

I Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. Leny i Jakuba Sośnik z ok. urodzin oraz o potrzebne łaski w int. rodziny Sośnik

II Za ++ rodziców Gotharda, Marię Styra, rodziców Florentynę, Franciszka Gryc, dziadków Gryc, Stelmach, Styra i za ++ z pokrew.

NIEDZIELA 28.02.2021r. II Niedziela Wielkiego Postu       

7:30

Za ++ męża, ojca i dziadka Józefa Margos, matkę Paulinę, pokrew.

 F 9:00

Za ++ rodziców Elżbietę, Erwina Janetzko, ++ dziadków Marię, Józefa Langosz, trzech braci,
 Norberta Kerner, ++ z pokrew. Langosz, Kerner

  j.n. 9:00

Do Op. Bożej, MB Szkapl. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w int. Dorothei z ok. urodzin, jej dzieci z rodzinami i o zdrowie dla męża

10:30

Za ++ męża i ojca Edwarda, synów Joachima, Ludwika Lazik, ++ z rodzin Lazik, Nowak

14.00   

Msza święta; Gorzkie Żale

Poniedziałek 1.03.2021r.

7:00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże z ok. urodzin w pewnej int.

Wtorek 2.03.2021r.

            7:00

Za ++ Józefa Lelek, Rozalię, Franciszka Lelek, Gertrudę, Piotra Buhl, Zofię Przybyła,
++ pokrew. z obu stron

      F  17:00                          

Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Walentego i Gertrudy Przybyła oraz za ++ z pokrew.

Środa   3.03.2021r.

7:00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej o dary Ducha św. w int. Justyny Lazik z ok. urodzin

Czwartek 4.03.2021r. św. Kazimierza, królewicza; pierwszy czwartek miesiąca

16:30

Okazja do spowiedzi

17:00

Za ++ rodziców Annę, Konrada Przywara, Marię, Konrada Wróbel, + bratową Annę Wróbel
oraz o bł. Boże i zdrowie w rodzinach Przywara, Kuc

Piątek 5.03.2021r. pierwszy piątek miesiąca

         7:00

Za ++ Jadwigę, Alojzego Mikossek, rodziców z obu stron, pokrew.

      F  17:00                          

Do Anioła Stróża o dary Ducha św. w int. Pawła z okazji urodzin oraz za jego najbliższych

17:30

Droga Krzyżowa

Sobota 6.03.2021r. pierwsza sobota miesiąca

            7:30

I Za ++ rodziców Annę, Ernesta Golec, + mamę Hildegardę Chudala, ++ dziadków Malik, Golec, Chudala
i za ++ z  pokrew.

II Do Miłosierdzia Bożego o szczęśliwą wieczność dla Antoniego Damboń w I r.śm.

          16:30

Okazja do spowiedzi

          17:00

Msza św. niedzielna

I Za ++ rodziców Józefa, Gertrudę Pampuch, Karola, Gertrudę Nowotny, brata Manfreda, szwagra, siostrzeńca, bratową Iwonę, dziadków i pokrew. z obu stron

II za ++ matkę Marię Wojtaszek, ojca Jana, dziadków z obu stron, Annę Chudala, Klarę Janecko

Niedziela 7.03.2021r.  III Niedziela Wielkiego Postu       

7:30

I Za + brata Krzysztofa Wójcik w 8 r.śm.

II Do Op. Bożej, MB Szkapl. dziękczynno-błagalna w int. Andrzeja Liguda z ok. 50-tych urodzin
oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie

F 9:00

Do Op. Bożej, MB Szkapl. w int. rodziny Kornek, za ich dzieci i wnuki oraz za + syna Łukasza

j.n. 9:00

Za ++ Renatę Kasperek, jej męża Jerzego w kolejną r. śm.

10:30

Do Op. Bożej, MB Szkapl.  z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o dalszą opiekę Bożą w int. Józefa Schwalbe z ok. 90-tych urodzin oraz o łaski i zdrowie dla najbliższych oraz za + żonę Teresę

14:00

Gorzkie Żale

Poniedziałek 8.03.2021r.  DZIEŃ KOBIET   Adoracja Najświętszego Sakramentu

7:00

Za + ks. Prałata Jana Skorupa, wszystkich kapłanów i siostry zakonne, którzy pracowali w naszej parafii oraz za + Klarę Lieflender

Wtorek  9.03.2021r. 

7:00

Za ++ żonę, rodziców, teściów i d. w czyśćcu cierpiące

Środa   10.03.2021r.

7:00

I Za + Teresę, Jana Kubis, męża Stefana Lazik, ++ rodzeństwo i pokrewieństwo

II Do Anioła Stróżą w int. Agaty Dudek z okazji 7 urodzin, o zdrowie i dary Ducha św. dla niej i brata Szymona oraz całej rodziny Dudek

Czwartek  11.03. 2021r. 

16:30

Okazja do spowiedzi

17:00

Za ++ rodziców Ewalda, Hildegardę Soworka, Angelę, Augustyna Czech, + Huberta Sadło
 i za ++ z pokrew i d. w czyśćcu cierpiące

Piątek 12.03.2021r.

            7:00

Za ++ rodziców Gertrudę, Teodora Kaletta, czterech braci, szwagierkę, ++ rodziców Pawła, Agnieszkę Cygan, brata, bratową, + Krzysztofa Wolny i d. w czyśćcu cierpiące

          17:30

Droga Krzyżowa; Msza św.:  za + Beatę Hanusik w 30-ty dzień po śmierci

Sobota 13.03.2021r.

 7:30

Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego za + Huberta Sadło

16:30

Okazja do spowiedzi

           17.00

Msza św. niedzielna

I Za ++ rodziców Małgorzatę, Pawła Kochanek, dziadków Franciszka, Marię Świerc, Gertrudę, Stanisława Kochanek, pokrew. Kochanek, Świerc, Kozubsky

II Za ++ Gintera Lazik, rodziców Lazik -Jaglo i ++ pokrew.

III Za ++ Jadwigę, Pawła Kuc, Emmę, Teodora Lazik, brata Gintera

NIEDZIELA 14.03.2021r. IV Niedziela Wielkiego Postu

7.30

Za + Alfreda Niespór  w 10-tą r.śm., ++ rodziców Romana, Wiktorię Niespór, Teodora, Martę Niestrój,  brata, 2 szwagrów oraz za ++ z pokrew.

F 9:00

Do Op. Bożej, MB Szkapl. dziękczynno-błagalna w int. Łukasza Steinhof z ok. 18-tych urodzin
oraz o zdrowie w rodzinie

j.n.  9.00

 

10.30

I Za ++ rodziców Adelajdę, Artura Przybyła, ++ dziadków Huberta, Elżbietę Krawiec, Jana, Hildegardę Przybyła, wujka Joachima oraz za ++ z pokrew

II Za + męża i dziadka Zygmunta Hądzel w r.śm., ++ rodziców i pokrewieństwo

14:00

Gorzkie Żale

Nawracajcie się i wierzcie

w Ewangelię

 
 

Droga krzyżowa wydaje się bardzo prostym nabożeństwem. Najczęściej uczestnictwo w niej polega na rozpamiętywaniu poszczególnych wydarzeń Męki Jezusa, wczuwaniu się w Jego przeżycia, współczuciu Jego cierpieniu. Takie podejście do drogi krzyżowej można by nazwać: "paradygmatem współczucia Jezusowi".

Droga Krzyżowa

Przeżyj ją z Jezusem...
Jeszcze raz...
Od początku...

 

Droga Krzyżowa to przestrzeń i czas na bezpieczną konfrontację
w atmosferze wiary z tym, czego się boimy, przed czym uciekamy,
co wypieramy. Z jednej strony jest to ból i cierpienie, z drugiej - nasze wątpliwości co do dobroci a nawet istnienia Boga wywołane tymi doświadczeniami. Tymczasem nabożeństwo drogi krzyżowej sugeruje ważny fakt: On dlatego jest niewidoczny w cierpieniu, że właśnie wtedy jest bliżej nas niż kiedykolwiek indziej. A jest bliżej, gdyż nie przychodzi z zewnątrz jako nieczuły mocarz, który likwiduje cierpienia, ale od wewnątrz jako ten słaby jak my, by nam w tym bólu towarzyszyć. Droga krzyżowa wprawia nas w dostrzeganiu tego jedynego w swoim rodzaju sposobu obecności Boga przy nas.

 
 

Do użytku wewnętrznego parafii mb szkaplerznej w  chrząszczycach

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej tel. 77/4748403

informacje o naszej Parafii: www.chrzaszczyce.eu oraz www.folwark.de

Konto parafialne: BANK SPÓŁDZIELCZY Gogolin o/Prószków 75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 
powrót
Odwiedzin ogółem: 000803 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1