powrót
 
Dożynki      2021

Panie, jak radośnie dziś w kościele. Żniwiarze przynieśli Ci najpiękniejsze kłosy, splecione w

 wieńce i w serca. Dziękuję Ci razem z nimi za cud rozmnożenia chleba.

Panie Jezu, weź od nas najpiękniejsze kłosy i ziarna.

Niech się staną Hostią czystą
i

 świętą. Kiedyś na końcu życia przyjdziemy do Ciebie z naręczem kłosów, kwiatów
i

 owoców stokrotnych.

Przyjmij nas do siebie, zmęczonych żniwiarzy.

 
Najserdeczniejsze  życzenia dla naszych Jubilatów
 
 Marii i Alojzego Piechaczek z okazji 50-tej r. ślubu

 Erwina i Joanny Huncza

 z ok. 60-tej r. ślubu

Mateusza Anioł

z ok. 18-tych urodzin

Anny i Floriana Witek

 ok. r. ślubu

Agnieszki i Łukasza Pampuch

z ok. XV r. ślubu

 Mileny Czech

z ok. 5-tych urodzin

 

Mateusza Hajsz

z ok. 18-tych urodzin

Urszuli Niestrój

z ok. 50-tych urodzin

 

Niedziela 29.08.2021r. XXII  Niedziela zwykła

7:30

I Za ++ rodziców Albina, Bibiannę Jendritza, Piotra, Annę Anioł, brata Teodora, dziadków z obu stron, pokrew.

II Za + siostrę Reginę Mayer w 30-ty dzień po śmierci

F  9:00

Do Miłosierdzia Bożego o szczęśliwą wieczność dla ojca Leonarda Wicher, za ++ z rodzin Kochanek, Wicher, Jossek, Skrzypczyk

10:30

Do Miłosierdzia Bożego, MB Fatimskiej dziękczynno-błagalna w int. Erwina i Joanny Huncza

 z ok. 60-tej r. ślubu

Poniedziałek 30.08.2021r.

           7:00

 

Wtorek  31.08.2021r. 

            7:00

 

Środa 1.09.2021r. 

17:00

W int. dzieci i młodzieży z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Czwartek 2.09.2021r. pierwszy czwartek miesiąca

          16:30

Adoracja Najświętszego Sakramentu. Okazja do spowiedzi

          17:00                          

 

Piątek 3.09.2021r. św. Grzegorza Wielkiego,   pierwszy piątek miesiąca; odwiedziny chorych

7:00

F 17.00

 

18.00 

W int. czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

Za ++rodziców Erykę  Józefa Kochanek, Gertrudę Jana Chudala+ szwagierkę Brygidę Kochanek
++ z pokrewieństwa

W int. młodzieży naszej parafii

Sobota 4.09.2021r. bł. Dziewic i męczennic Marii Stelli

i Towarzyszek pierwsza sobota miesiąca

11:00

Ślub: Rick Grum – Chantal Drzensla

12:00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Marii i Alojzego Piechaczek z okazji 50-tej r. ślubu oraz za ich dzieci z rodzinami

17:30

Okazja do spowiedzi

18:00

Msza św. niedzielna

I Za ++ rodziców Marię, Gotharda Styra, Florentynę, Franciszka Gryc, dziadków Gryc, Stelmach, Styra

i za ++ z pokrew.

II Do Op. Bożej.  MB Szkapl. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i op. Bożą

w rodz. Kania oraz za + męża i ojca Henryka Kania i + syna Edwarda Kania

III Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej o dary Ducha Świętego w int. Mateusza Anioł z ok. 18-tych urodzin oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie

NIEDZIELA 5.09.2021r. XXIII Niedziela zwykła     

         7:30

Za ++ rodziców Marcelę, Karola Lachnik, Janinę, Stanisława Graszka, ++braci, siostrę Barbarę,
zięcia Henryka Grot oraz za ++ z pokrew

F 9:00

Za ++ Lidię Gerharda Dusza, ojca Leonarda Wicher oraz o zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie 

10.30

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Gabrieli i Michała Tomechna,
za ich dzieci i najbliższych

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Anny i Floriana Witek z ok. r. ślubu oraz o zdrowie

i bł. Boże dla dzieci i wnuków

Poniedziałek 6.09.2021r.  

          13:00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Angeliki i Łukasza Piechota

Wtorek 7.09.2021r. św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika

7:00

Za ++ Bronisławę, Florentynę, Alojzego Tomechna, rodziców Tomechna i d. w czyśćcu cierpiące

                         

 

Środa 8.09.2021r.  Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

7:00

I Za + żonę i matkę oraz za wszystkich ++ z pokrew. i d. opuszczone

II Do Op. Bożej, MB Szkapl. o zdrowie i bł. Boże w int. rodzin Wolf, Nowak

Czwartek  9.09.2021r. św. Piotra Klawera, prezbitera

16:30

Okazja do spowiedzi

17:00

I Za + Marię Wójcik w r.śm., + ojca Stefana i za ++ z pokrew.

II Do Op. Bożej.  MB Szkapl. na podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i op. Bożą

 w rodz. Kania oraz za + męża i ojca Henryka Kania i + syna Edwarda Kania

III Do Op. Bożej, MB Szkapl. dziękczynno – błagalna w int. Agnieszki i Łukasza Pampuch z ok. XV r. ślubu
oraz za ich dzieci i wszystkich najbliższych

Piątek 10.09.2021r.

7:00

Za ++ rodziców Jadwigę, Wincentego Maciek, Elżbietę, Gerharda Kutz, brata Andrzeja, bratanka Mariusza
i ++ z  pokrew.

Sobota  11.09.2021r.

7:30

I  Za ++ Wiktorię, Piotra Kurpierz, Józefa Wilczek, Monikę, Wincentego Nitsche,
siostry, braci, szwagrów i bratowe

II Do Op. Bożej o zdrowie i bł. Boże i potrzebne łaski w rodzinie Świerzy oraz do Anioła Stróża w int. córek Oliwii, Wiktorii i Pauliny

17:30

Okazja do spowiedzi

18:00

Msza św. niedzielna

I Do Op. Bożej MB Szkapl i Anioła Stróża w int. Mileny Czech z ok. 5-tych urodzin, za jej rodziców

i najbliższych

II Za + matkę Hildegardę Golec w r. śm., ojca Józefa, brata Wilhelma, męża i ojca Krystiana Szyndler, szwagra Wilhelma i d. w czyśćcu cierpiące

Niedziela 12.09.2021r. XXIV  Niedziela zwykła   Dożynki parafialne

            7:30

Za + Hildegardę Chudala, rodziców Pawła i Monikę, Teodora, Zuzannę i za ++ z pokrew.

         F 9:00

Za ++ męża Alfreda Kornek, wnuka Łukasza, zięcia Helmuta oraz za ++ rodziców Kornek Cebula

       j.n.9:00

Za ++ Małgorzatę, Wacława Wieczorek, Marię, Jana Mika, Agnieszkę, Reinholda Henek, braci Jerzego, Jana
i Hermana, bratową Marię, szwagra Huberta

          10:30

I Suma dożynkowa

II Do Op. Bożej MBNP o dary Ducha św. w int. Mateusza Hajsz z ok. 18-tych urodzin

Poniedziałek 13.09.2021r. św. Jana Chryzostoma,

biskupa i doktora Kościoła

19:00

W int. czcicieli MB Fatimskiej. Nabożeństwo fatimskie

Wtorek 14.09.2021r. Podwyższenie Krzyża Świętego

7.00

F 17:00 

 

Za ++ Martę Ryszarda Oswalda Bieniek, Agnieszkę Jana Augustyna Franciszka Piechaczek, szwagrów Joachima, Huberta, Józefa+ Stanisława Pudys++z pokrewieństwa i Dusze w czyśćcu cierpiące 

Środa 15.09.2021r. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

            7.00 

Za ++ Gertrudę, Konrada Anioł, Zuzannę, Teodora Wróbel, rodzeństwo Anielę, Hildegardę, Bernarda, Stefana, szwagierkę Marię, szwagrów Pawła i Rudolfa

Czwartek 16.09.2021r. św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

          13:00

Ślub: Szymon Warzecha – Justyna Mandra

          15:00

Ślub: Radosław Kuciński – Patrycja Kruszyńska

          16:30

Okazja do spowiedzi 

          17.00

Za ++ dziadków Stefana, Jadwigę Malik, rodziców Annę, Ernesta Golec, mamę Hildegardę Chudala oraz

za ++ z pokrew. Piechota, Golec, Malik

Piątek 17.09.2021r. św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła

                                  św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa

            7:00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodz. Szindzielorz oraz za++ rodziców Jana Hildegardę Broma
i ++ z pokrew

Sobota 18.09.2021r. św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

            7:30

I Za ++ Martynę, Jerzego, Marię Wieszala, ++ z rodzin Wieszala, Margos  d. opuszczone

II Za ++ rodziców Gertrudę, Wilhelma Klimas, Marię, Rudolfa Biskup, +brata oraz za ++ z pokrew. Klimas, Biskup

          16:00

Do Op. Bożej, MB Szkapl. dziękczynno – błagalna w int. Urszuli Niestrój z ok. 50-tych urodzin oraz o bł. Boże w rodzinie

          17:30

Okazja do spowiedzi

18:00

           Msza św.                   

          niedzielna

I Za ++ Łucję, Jana Golec, Stefana, Kazimierę Lorenckich, ++ braci oraz d. opuszczone

II Za ++ rodziców Marię, Ryszarda Wocka, + ojca Huberta Polak

III Za +  ojca Józefa Tomechna oraz ++ rodziców Józefa, Edeltraudę Tomechna

Niedziela  19.09.2021r. XXV Niedziela Zwykła   Odpust w Folwarku

                                        Dzień Środków Społecznego Przekazu

            7:30

I Za + męża i ojca Gerharda Wieschollek w I r.śm.

II Do Op. Bożej, MB Szkapl. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże w int. Marii i Jana Krawczyk oraz za dzieci z rodzinami i za ++ rodziców

       j.n.9:00

Do Op. Bożej, MB Szkapl. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Meja

          10:30

I Do Op. Bożej, MB Szkapl. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą i dary Ducha św. w int. rodziny Ilony i Tomasza Tomechna oraz za ++ dziadków z obu stron

II Za ++ Marię Mlocek, Annę, Pawła Niestrój, Franciszkę, Stanisława Mlocek, pokrew. Mlocek,

Niestrój i d. w czyśćcu cierpiące

III Za + męża i ojca Józefa Nikolajczyk w XII r. śm., ++ teściów, szwagierkę Mariannę,

      szwagra Gerharda, ojca Alojzego Klos, pokrew. z obu stron

F 12:00

Suma odpustowa w kaplicy w Folwarku w int. Parafian i Gości

              

 

Idzie Matka Boska Siewna

po jesiennej roli,

sieje ziarno w ziemię czarną

w złotej aureoli.

Rzuca swe promienne blaski

Na pola i sioła

miłosierna, pełna łaski

patrzy dookoła.

A jesienne kwiaty przed Nią

Na miedzy się chylą,

ranek do stóp Jej blask sieje zapatrzenia chwilą.
Idzie drogą idzie polem

niby mgła powiewna błogosławić ludzką dolę

Matka Boska Siewna.

Wiatr Ją muska i całuje kraj błękitnej szaty, szepcą cicho
„Ave Maria” na miedzy bławaty

W szarudze pól, w jesiennej mgle, po rdzawych skibach roli, stąpają lekko stopy Twe,

Jutrzenko ludzkiej doli… I idziesz jasna poprzez świat, jako płomyk o północy,

Siejąc z rąk drobnych złoty grad Ziarn łaski wiary, mocy… W dusze co zorał bólu pług,

Rozkruszył w proch, rozkrwawił, rzucasz swych pociech Bożych smug blaskiem szarudze łzawej.

 

Do użytku wewnętrznego parafii mb szkaplerznej w chrząszczycach

 Kancelaria czynna:

 w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej tel. 77/4748403

 informacje o naszej Parafii: www.chrzaszczyce.eu oraz www.folwark.de

 Konto parafialne: BANK SPÓŁDZIELCZY Gogolin o/Prószków 75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 
 
powrót
Odwiedzin ogółem: 000605 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1