Pofyrtane dzieje Folwarku   część XVI

powrót

  20. 10. 1740 roku umiera ostatni Cesarz - Habsburg w linii męskiej - Karol VI. Jego najstarszy syn Leopold Johann, który urodził się i miał zostać cesarzem - umiera - nie doczekał nawet swoich pierwszych urodzin. Kolejno potomstwo to Maria Theresia, Maria Anna i Maria Amalia.
   Tak długo jak rodzina cesarska miała nadzieję, że następny będzie syn, córki Theresia, Anna i Amalia stały w cieniu. To pewnie tłumaczy dlaczego na temat dzieciństwa Marii Theresy znajdujemy bardzo mało informacji. Przyszła cesarzowa spędziła dzieciństwo w towarzystwie swojej młodszej siostry Marii Anny, byłą wesołym i głodnym wrażeń dzieckiem

  Stojąc w cieniu mogła rozwijać się jako normalna kobieta. Taką też poznajemy, piękna blondynka, zdrowa i bardzo wesoło usposobiona. Pełna temperamentu cieszyła się swoją młodością i jak pisze: Richard Reifenscheid "Die Habsburger" " nie opuściła, żadnego festynu ani balu maskowego, a na dworze potrafiła na wszystkich balach , nie zmęczona  tańczyć do białego rana". Nad jej wykształceniem czuwali Jezuici. W planie nauczania miała: historię, naukę języków, sztuka, muzyka i taniec. Poznała - dziś powiedzielibyśmy - wyróżniająco łacinę (język urzędowy), płynnie mówiła po francusku, a po niemiecku mówiła z wiedeńskim akcentem - miała jednak trudności z niemiecką ortografią. Miała również talent muzyczny, grała na fortepianie i wspaniale śpiewała ( wróżono jej karierę operową). W 1744 z okazji małżeństwa siostry zaśpiewała główną arię w operze (Ipermestra J.A. Hassego)
 

   Maria Theresia nasza cesarzowa. Urodziła się 15 maja 1717 roku we Wiedniu. Jej narodziny przyjęto z rozczarowaniem, gdyż oczekiwano męskiego potomka. Swojego przyszłego męża  Franciszka III Stephana  von Lothringen poznała gdy miała  6 lat. On jako 15 letni znalazł się na cesarskim dworze w Wiedniu. Rodziny był spokrewnione i wzajemnie sie wspierały podczas wojny z Turkami. Kiedy cesarz Karol VI zauważył, że oboje mają się ku sobie a Franz Stephan nie miał żadnych cech księcia Rzeszy do tego praktycznie bez nadziei dziedziczenia księstwa, wysłano go do Toskanii. Po śmierci swojego ojca Leopoda nadarzyła się okazja objęcia księstwa Lothringen. Po trzech latach rządów oddał księstwo swojej matce Charlotte von Orleans (regentka). On sam droga okrężną (Francja, Anglia, Holandia, Hannover ) wrócił do Wiednia. Tu mógł się tylko na krótko zatrzymać, bo cesarz Karol VI (ojciec Teresy) wyznaczył go na starostę krajowego na Węgrzech.
   

   Powrót Franciszka Stephana i krótki pobyt we Wiedniu dla teraz już 17 letniej kwitnącej i znanej jako najpiękniejszej kobiety w Europie Marii Theresy, stał się  wybuchem pierwszej gorącej i jedynej wielkiej miłości. I tak cesarz Karol VI musiał ustąpić, aby nie stawać na drodze wielkiego szczęścia swojej najstarszej córki.


   21 stycznia 1736 - odbyły sie oficjalne zaręczyny, które zostały przez cały dwór przyjęte z wielką radością. Narzeczony Franciszek Stephan udał się teraz do Presburg aby pełnić rolę starosty krajowego na Węgrzech, do czasu oficjalnego ślubu ( 12 lutego 1736). Rozłąka trwała 22 dni, ale listy krążyły a dziś wiemy jakie łączyło ich uczucie.
 

Franz Stephan ..(pisze).."Ihm seynt die Täge unerträglich da sie getrennt seien und er sei höchst obligiert für die Gnad seine Zeilen so gütigst beantwortet zu sehen "
 

Maria Theresia...(odpowiada): "Was man gern tut, macht keine ungelegenheit", życzy: "glückliche Reise und gutes Wetter, hoffe das dises die letzte sein wird, die Euer liebden ohne ihrer so ergebnen braut machen werden " a na końcu całkowicie przeciw dworskiej etykiecie " Adieu mäusl"
 

 Mimo iż była następczynią trony ( W 1713 roku Karol VI wydał sankcje pragmatyczne, w których ustanawiał jako swoją następczynię w krajach dziedzicznych Habsburgów  najstarszą córkę)  ojciec odsuwał ją od spraw państwowych - mając do ostatnich dni nadzieję na syna. Kiedy w 1740 roku, po śmierci Karola VI, Maria objęła tron, była słabo przygotowana do rządów, a sukcesja w krajach dziedzicznych była niepewna. Król Prus Fryderyk II Wielki upomniał się o swoje prawa do Śląska, powołując się na  układu o wzajemnym dziedziczeniu z roku 1512- po śmierci ostatniego Piasta Jana II - "Dobry" ( zobacz opis w części VII).   

 

Maria Theresia
urodzona 15.05.1717 roku w  Hofburg -wiedeński pałac władców Austrii od Rudolfa XIII wiek,  do 1918 r.

12.02.1736 we Wiedniu poślubiła Franciszka III Stephana księcia von Lothringen

25.06.1741 r. w Preβburg koronowana na królową Węgier
12.05.1743 r. w Pradze koronowana na królową Czech
1745 r. w Frankfurcie n/M cesarzowa.

liczne potomstwo 11 córek i 5 synów. (każda córka miała na pierwsze imię Maria
 

Zmarła 29 listopada 1780 roku mając 63 lata.

Tak się złożyło, że w roku 1740 zmarło dwóch "wielkich" w Europie. Cesarz Karol VI król Austrii i Fryderyk Wilhelm I król Prus. Śląsk- Opole i Folwark był w orbicie austriackiej, ale układy o wzajemnym dziedziczeniu po śmierci ostatniego Piasta  Jana II - Dobrego, były zarzewiem nowych konfliktów na naszej ziemi.

Uchodzą do wieczności:
 
31.05.1740 roku Fryderyk Wilhelm  król Prus - schedę po nim 2 czerwca obejmuje Fryderyk II "Wielki".
20.10.1740 roku Karol VI cesarz - schedę (kilka godzin po jego śmierci) obejmuje Maria Theresia.

Czekają nas nowe wojny! " Wojny Śląskie"

 

Fryderyk II w Charlottenburgu odebrał przysięgę zgromadzonych ministrów i rozpoczął swoje rządy godne podziwu, które podniosły Prusy do poziomu wielkiego mocarstwa. Wszystko naturalnie za pomocą wojen i podbojów. Pierwsza okazja ku temu to śmierć Cesarza Świętego Imperium Rzymskiego - Karola VI

  6 grudnia tego roku zwrócił się w przyjacielskim piśmie  do Marii Teresy i jej małżonka Franciszka Stephana o przekazanie mu części terytorium Śląska powołując się przy tym na układ z 1512 roku, zapewniając  jednocześnie, że wesprze ją w staraniach o sukcesję w pozostałych krajach Rzeszy, które nie zgadzały się na nową cesarzową. Nowej władczyni państwa Habsburgów posłuszeństwa odmówił bowiem monarcha bawarski, popierany przez  Francję, Saksonie i Prusy - sam ogłosił się cesarzem jako Karol VII). Wzburzona Maria Theresia -  nie miała najmniejszej ochoty zrezygnować ze swojej najbogatszej prowincji - odrzuciła   propozycje Fryderyka II. I tak rozpoczęła się wojna o sukcesję austriacką.

16 grudnia tego roku Fryderyk II przekroczył granicę Śląska, a w lutym 1741 roku był już na Górnym Śląsku. W kwietniu tego roku (gdy jego feldmarszałek hrabia Schwerin, zwycięsko walczył pod Mollwitz ) on  z małym oddziałem znalazł się pod naszym miastem , mając nadzieję zastać tu swoją załogę, ale u bram miasta zostali ostrzelani przez Austriaków, gdyż ci zajęli już Opole.
 

Bitwa pod Mollwitz ( Die Schlacht bei Mollwitz) - Dzisiaj Małujowice,  wieś położona w województwie opolskim, w powiecie brzeskim w gminie Skarbimierz - przy drodze krajowej 39 - zjazd z autostrady A4 do Brzegu . Bitwa, która   przeszła do historii jako bitwa o Śląsk, rozpoczęła sie 10 kwietnia 1741 roku - głównie na terenie byłego lotniska w Skarbimierzu a jej wynik zadecydował o tym, że Folwark przez następne 200 lat znalazł się w orbicie państwa pruskiego. 
 


  Bitwa pod Małujowicami
10.04.1741r. Wojskami pruskimi dowodził osobiście nowy król Fryderyk II i feldmarszałek von Schwerin. Wojskami austriackim dowodził feldmarszałek Neiperg. Pruska Piechota liczyła
16 000 żołnierzy a austriacka 11 600. Austriacy mieli przewagę w kawalerii 86  przeciw 33 szwadronom pruskim. łącznie przeciw sobie stanęło  41 000 żołnierzy. (szwadron około 60-110 koni).
Bitwę wygrali Prusacy kosztem 4800 poległych, Austriaków poległo 4500. Jak już wspomniałem wyżej, kiedy szala zwycięstwa przechylała się na korzyść Austrii, Fryderyk za namową Schwerina ucieka z pola bitwy udając się do Opola, gdzie zastał wojsko austriackie - wraca do Małujowic i świętuje zwycięstwo.

 


 

Wkroczenie Fryderyka na Śląsk, utrzymanie zdobytych pozycji wywarło wielkie wrażenie w całej Europie. Dla monarchii habsburskiej utrata Śląska to krwawiąca rana. Francja, Bawaria, Saksonia sprzymierzyły się przeciw Marii Teresie w konsekwencji czekają nas jeszcze  wojny śląskie.

 Śląsk był stawką w grze Fryderyka - o mocarstwowy status Prus w Europie. 

Co działo się w pierwszej połowie lat czterdziestych w naszym Folwarku i parafii nie udało się do tej pory ustalić. Brak zapisów w latach 1741-1745.

  W 1740 roku: - ksiądz Francisco Kapelka udzielał chrztu:

- Agnieszce córce Adalberta (Wojciecha) i Heleny ze Zlynic  jako chrzestni występują Anna Nowacka i Anna Korkowa z Folwarku 

- Agnieszce córce Jakuba Świętek z Folwarku  i Anny Stachula z Chrzcowitz. Chrzestnymi byli: Johannes Kornek. Marianna Lakocina i Susanna Korkowa wszyscy z Folwarku
 

- Mariannie córce Paula Lakott z Folwarku i Mariany Danielka z Winowa. Chrzestnymi byli: Paulo Lysy z Chrzowice i Helena Korkula

Dalej w tym samym roku spotykamy nazwiska w Folwarku i okolicy:

Valentin Kędziora - hortulani z Ochodz, Georgio Langer z Domecka, Christian Henek Tabernator z Damczić (karczmarz z Chrząszczyc) i inne nazwiska , Gallus z Boguszyc (hortulani = zagrodnik = Gärtner), Helena Urbaczonka,  Hedwiga Piechaczkowa z Krztzowitz (Chrzowic), Dorothea Malicka Seulteschowa ze Zlatnik (sołtysowa). Michaeli Czaja z Folwarku. Anna Gryczmarka z Folwarku, Marianna Molitoris Filia Adalberti Piechaczek z Krztzowitz (Marianna córka Wojciecha Piechaczka młynarza z Chrzowic)

Do tych czasów ( mieszkańców) jeszcze wrócimy.

pozdrowienia z folwarku rudolf

powrót

.