DFK FOLWARK gmina Prószków
Szlakiem Bursztynowym na Bałtyk
20-23 czerwca 2013 r.
powrót

Pierwsze zorganizowane wyprawy z obszarów Europy południowej po elektron (znany jako  bursztyn, jantar) odbywały się w V w. p.n.e.
Z opisów historyka rzymskiego, Pliniusza Starszego, wynika, że w czasach starożytnych do Rzymu znad Bałtyku sprowadzano drogocenny kamień - bursztyn. Na podstawie odkryć archeologów, którzy na terenie dzisiejszej Austrii, Czech i Polski odnajdują rzymskie monety, czy też wyroby ceramiczne i bursztyn,  można stwierdzić, że szlak bursztynowy zaczynał się w Akwilei nad Adriatykiem, jednym z rzymskich centrów
rzemieślniczych. T
rasa wiodła przez   Alpy, następnie Dolinę Dunaju, Bramę Morawską na Śląsk. Karawany kupców  lewym brzegiem rzeki Odry po drodze mijały Folwark,  dotarły do Opola gdzie istniała dogodna przeprawa na prawy brzeg rzeki Viadrus (tak wtedy nazywała się rzeka Odra). Z Opola, które w czasach rzymskich nosiło nazwę Arsenium,   karawany kierowały się do  wschodniej Wielkopolski  na Kalisz (Calisia)  dalej na Kujawy brodem przez Wisłę w Otłoczynie koło Torunia  do historycznej osady Truso koło Elbląga. Truso o której wspomina historia około 890 roku, a archeologia znajduje wiele artefaktów, które dają świadectwo istnienia tej osady znacznie wcześniej..

 Właśnie taką trasę przewodnicząca DFK Folwark - Rita Żur wspomagana przez Anitę Czech i jej rodzinę z Elbląga wybrały i zorganizowały w dniach 20-23 czerwca 2013r. pierwszą w historii Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim wyprawę "Szlakiem Bursztynowym" do Elbląga i okolic.  Cel był jasny - poznać okolicę  i nawiązać współpracę z mniejszością niemiecką dawnych Prus Wschodnich.

Taka inicjatywa oddolna powstała w styczniu tego roku na spotkaniu DFK Folwark i DFK Dziekaństwo. Temat współpracy z mniejszością niemiecką na Żuławach - dawnych PRUS Wschodnich, na zebraniu zarządu przedstawił nasz sołtys Tadeusz Wieszala.   Chociaż  organizatorzy wyprawy liczyli na pewne wsparcie ze strony TSKN na Śląsku Opolskim, ale wsparcia nie było więc musieli sami sobie radzić. Okazało się, że nie tylko spotkanie przy "kafeju i kuchen" potrafi DFK Folwark  zorganizować ale również wielkie przedsięwzięcie logistyczne dla grupy 50 osób na 4 dni.

Na podkreślenie zasługują współorganizatorzy tego przedsięwzięcia logistycznego. Wielkie zasługi w tym dziele ma sołtys naszego Folwarku
Tadeusz Wieszala, który przede wszystkim z Firmą "WIDERA" (Zimnice Wielkie) negocjował sprawny transport grupy do Elbląga. Autobus bardzo wygodny, kierowcy firmy "Widera" z poczuciem odpowiedzialności (za zawartość autokaru)  przepisowo brali zakręty i nie udowodniali pasażerom, że potrafią szybko wyprzedzać na trzeciego. To wszystko pozwoliło (mnie osobiście) na nie używanie środków uspokajajacych.   Wszyscy uczestnicy, po równo partycypowali w kosztach wyprawy integracyjnej.
 Zwykle takie spotkania organizowane są po wcześniejszych wizytach na "górnych szczeblach".  DFK Folwark  i DFK Elbing   zaryzykowały i zorganizowały spotkanie "dołów". Oczywiście, że po obu stronach były obawy, ale na miejscu okazało się, że nie było żadnych ku temu podstaw. Wszystko było perfekcyjnie zorganizowane, żadnej improwizacji. Mieliśmy tylko jeden problem, już w samym Elblągu -  bo całe miasto rozkopane - jak dojechać takim  dużym autokarem  do hotelu.
Na miejscu już czekała gospodyni spotkania pani . Krótkie serdeczne powitanie i po paru minutach każdy otrzymał klucz swojego pokoju. Po dwunastu godzinach podróży mogliśmy chwilę odpocząć bo czekało na nas wiele ciekawych atrakcji przygotowanych przez gospodarzy.

Rosemarie Kankowska. Jej CV to zupełnie inna historia. Mogła być mieszkanką Folwarku bo tu urodził się i mieszkał jej ojciec,  śp. Józef Kochanek, poległ w czasie II wojny. (Te same nazwisko i imię-  nie mylić z naszym byłym sołtysem). Rosemarie  aktualnie pełni funkcję:  przewodnicząca DFK Elbing - to właśnie Ona zaprosiła  DFK Folwark, swoich rodaków (
meine Land Leute) do Elbing.
Elbing to dawna nazwa dzisiejszego Elbląga. Związki rodzinne Anity Czech (wieloletnia skarbnik DFK Folwark) i przewodniczącej DFK Elbing
Rosemarie Kankowska, która jak wspomniałem wyżej, ma swoje rodzinne korzenie  w Folwarku, właśnie to pozwoliło na zorganizowanie naszej wyprawy do historycznej, kiedyś bardzo znanej i bogatej miejscowości Elbląg.
 
Elbing - Elbląg,  podobnie jak nasze Opole na  Śląsku ma bardzo bogatą i podobną historię. Kiedyś piękne historyczne miasto, II wojna doprowadziła tu  do wielu zniszczeń. A co wojna nie zniszczyła, dokonał czas i przyroda. Zbyt późno władze miasta Elbląg zabrały się po zniszczeniach wojennych do odbudowy. Wiele wspaniałych budynków - skarby architektury - wskutek zwykłego  niedbalstwa zostało bezpowrotnie utraconych. Dziś na ruinach, starych fundamentach odbudowuje się nowe (stare miasto). Ale to wszystko jest takie "czekoladowo podobne, imitacje ozdobione rodzynkami, które się jeszcze nie rozsypały w prochy.

Dobre i to. Elbląg- miasto (obecnie wielki plac budowy) i okolica są naprawdę piękne a ludzie wspaniali.
 
DFK Folwark przetarł historyczny szlak i nawiązał kontakty, droga otwarta dla następnych grup.

 Tu warto dodać: DFK Elbing ma na miejscu wspaniałą przewodniczkę, pani Regina Czymbor, która z wielkim poświęcenie i zaangażowaniem od początku do samego końca -  asystowała,  barwnie opisywała dawny  Elbing - dzisiejszy  Elbląg i okolice.
 
W imieniu wszystkich uczestników DFK
"I-szej Wyprawy Szlakiem Bursztynowym"
 z Folwarku, Dziekaństwa - Chmielowic, Chrząszczyc, Górek, Prószkowa, Groszowic    -
Serdecznie pozdrawiam DFK Elbing!
 Dziękuję za wspaniałe przyjęcie, przeżycia jakie nam przygotowaliście !
To były niezapomniane chwile.
 
Relacja fotograficzna bardzo bogata (na cztery kamery) ze względów czasowych uzupełniana będzie sytstematycznie
 
Relacja Oskara z Fromborka: - kliknij.
DFK FOLWAR  & DFK ELBING - kliknij link
Ostatnie silne wrażenia - kliknij link
 
Pierwszy przystanek - na szlaku bursztynowym - Piaseczno
 
 
Kościół pw. Narodzenia N. Maryi Panny wybudowany w 1348 roku prze Krzyżaków. W czasie wojen szwedzkich świątynia została poważnie zniszczona. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynąca figura MB Piaseckiej Królowej Pomorza i Matki Jedności. * września 1968 r. koronowana przez Kardynała Karola Wojtyłę z Krakowa
 
 
 
 
w drodze do źródełka
 
 
przy źródełku tłok

 
 
 
 
dalej w drogę na północ
 
Dojechaliśmy do Elbląga
 
 
Wita nas Rosemarie - przewodnicząca DFK Elbing
 
 
 
 
 
Po chwili odpoczynku ruszamy na miasto
 
 
 
 
 
 
wieczorem
 
 
 
Rano przed śniadaniem
 
 
śniadanie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosemarie prowadzi nas do  Ratusza
 
 
 
 
spacer po Elblagu
 
 
 
 
 
Rosemarie
 nasza gospodyni
 
Historia Elbląga w datach:

Rok około 890 Relacja żeglarza Wulfstana o emporium handlowym Truso, w przekazie pojawiła się nazwa rzeki Ilfing - od staro szwedzkiego Ilf - krótka, ing - rzeka.
1237 r. założenie miasta przez Krzyżaków
1238 r. Wystawienie dokumentu o uposażeniu klasztoru dominikanów, przybycie zakonników do Elbląga.
1240 r. Uruchomienie mennicy w Elblągu, trzeciej w państwie po Chełmnie i Toruniu.
1246 r. W Elblągu wybudowano kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja.
1246 r. Nadanie praw miejskich Elblągowi na prawie lubeckim przez wielkiego Heinricha von Hohenlohe.
1288 r. Wielki pożar w Elblągu.
1295 r. Księga czynszów informuje o istnieniu 8 spichrzów wybudowanych na Wyspie Spichrzów
1347 r. Lokacja Nowego Miasta Elbląga z inicjatywy Ditricha von Altenburga.
1356 r. Przystąpienie Elbląga do Związku Hanzeatyckiego = związek miast handlowych Europy Północnej w średniowieczu. Do Związku należały miasta: Lubeka, Hamburg, Bremen, Rostock, Gdańsk, Toruń.
1440 r. Przystąpienie Związku Hanzeatyckiego do "Związku Pruskiego" , który reprezentował szlachty i miasta pruskie przeciw Krzyżakom.
1454 r. "Związek Pruski" wypowiada Zakonowi posłuszeństwo, burzy zamek krzyżacki. Prusy podporządkowują królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. Król Kazimierz nadaje wielkie przywileje dla miasta.

1521 (3 sierpnia) Wojska krzyżackie próbują opanować miasto. Próba zostaje udaremniona przez czeladnika piekarskiego.

1525 r. Hołd Pruski. Mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi Staremu w Krakowie.
1535 Wilhelm van der Voldergraf zakłąda pierwsze gimnazjum (publiczne) w Elblągu.
1570 r. W Elblągu na zamówienie Zygmunta Augusta zbudowano pierwszy okręt wojenny Rzeczypospolitej. Galeon "Smok" długość 34 m. szerokość 9 m. Załoga 350 ( 110 marynarzy +240 piechota morska).
1579 r. Napływ licznej grupy Anglików (czas królowej Elżbiety I i Jej Kompania Wschodnia) - wszechstronny rozwój Miasta (1592 biblioteka, 1598 Gimnazjum otrzymuje rangę akademicką, 1607 aktorzy z Anglii wystawiają dramat W. Szekspira). 
1626-1635 r. Wojska szwedzkie w Elblagu
1655-1660 r. ponownie wojska szwedzkie w Elblągu.
1772 r. Wojsko polskie opuszcza Elbląg wkraczają wojska pruskie.
1773 r. Rozbiórka fortyfikacji miejskich. Następuje ponowny rozwój miasta.
1818 r. Powstaje pierwszy stały teatr (około 500 miejsc)
1828 r. Powstaje "Elbinger Gewerbe Verein"
1837 r. Elbing świętuje 600 lecie miasta

dalszy rozwój miasta: (1837 - Maschinenbauanstalt, 1840- spółka wodnej linii Elbing - Królewiec, 1849- pierwszy parowy statek całkowicie zbudowany w Elbing, 1852 - dworzec kolejowy, 1859 - uruchomienie Gazowni, 1861- pierwsza lokomotywa "Fulda", 1865 - utworzenie Muzeum, 1866 - powstaje fabryka papy na bazie odpadów z gazowni, 1867 - fabryka mydła i proszków do prania "Siede", 1869 - fabryka wyrobów metalowych "Neufeld", 1874 - fabryka cygar "Loeser & Wolff", 1875 - zawodowa straż pożarna, 1880-  browar "Englisch Brunnen", 1883 - największa w Niemczech mleczarnia "Schroeder Molkerei", 1895 - pierwsze tramwaje (3,8 km), 1913 - regularne rejsy (Hamburg, Szczecin), 1931 - powstaje montownia autobusów i samochodów ciężarowych.

12 lutego 1945r. Armia Czerwona w Elblągu.

20 czerwca 2013 r. DFK Folwark w Elblągu i dalsza relacja fotograficzna:
 
 
 
 
 
 
 
 
Na terenie pierwszego Gimnazjum
 
 
 
 
 
 
 
 Regina Czymbor
nasza przewodniczka i opiekunka
 
 
 
 
 
 
 
Tadeusz  (nasz sołtys)
 wita się z piekarczykiem który uratował Elbing przed Krzyżakami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
strona w dalszej budowie
 
powrót
Odwiedzin ogółem: 005428 Odwiedzin dzisiaj: 2

Ilo osb on-line: 1