Pofyrtane dzieje Folwarku

powrót  do aktualności

Linki do:

Część I- Pofyrtane dzieje Folwarku  -  Krótka historia Śląska, Opola i Folwarku na przestrzeni dziejów. Od Celtów, Germanów, czasów późno-rzymskich do Wędrówki Ludów.  Pierwsi Słowianie w Europie. Śląsk w czasach Mieszka I do Władysława II "Wygnańca".

Część II- Od "Testamentu" Bolesława "Krzywoustego" 1138 rok, do Opole przestało być wsią,  zaczyna się miasto

Część III-  Od "Wygnańca" do Bolka I Opolskiego

Część IV - Początki lokacji na prawie niemieckim

Część V -Pierwsza informacja o mieszkańcach Folwarku rok 1566!

Część VI - Wszystko o "pierwszych znanych Folwarczanach"

Część VII - Pierwsi Habsburgowie w Opolu

Część VIII  - O naszych cesarzach

Część IX -  Nadchodzą złe czasy

Część X - Złe czasy nadeszły

Część XI - Wallenstein i Mansfeld w Oppeln

Część XII - Koniec Wojny trzydziestoletniej

Część XIII - Powrót do Habsburgów

Część XIV - Molitory, Scholtze, Tabernatory  i inni w naszej parafii

Część XV - Cesarz Karol VI ostatni Habsburg i na końcu zagadki pisane Gothykiem

Część XVI - Cesarzowa Maria Theresia i Fryderyk II Wielki

Część XVII - Fryderyk II Wielki -  "Folwarczanie zostali Prusakami"

Część XVIII - Nowa wojna (siedmioletnia)   (strona w budowie)

Najstarsze znalezisko w naszym Folwarku  Z okresu 4500-1700 p.n.e. „Ceramika Sznurowa – Neolit”Foto 16.10.2009 na wystawie w Muzeum  Śląska Opolskiego


 

4. Stanowisko archeologiczne w Chrzowicach. Z okresu 4500-1700 p.n.e. Obszar 90-37 stanowisko 81. Piaskownia na polu Wiktora Gielnika. Podczas wybierania piasku odkryto ślady osadniczy z okresu kultury „Ceramika Sznurowa – Neolit”. W lipcu 1961 roku, znaleziono garnek o wysokości 12cm, średnica wlewu 11cm, średnica dna 7cm. W rejestrze figuruje jako „Naczynie ozdobne” Do Muzeum Śląska Opolskiego przekazał go Stanisław Kornek.(Stanik Jakubów)  
Odwiedzin ogółem: 032603 Odwiedzin dzisiaj: 5

Ilo osb on-line: 1